Wady i zalety odwróconych kredytów hipotecznych

Jak każdy inny kredyt, odwrócony kredyt hipoteczny ma swoje wady i zalety. Tylko wzięcie ich wszystkich pod uwagę umożliwi podjęcie dobrej decyzji co do podpisania umowy.

Odwrócona hipoteka to comiesięczny dodatkowy dochód. Nikt nie sprawdza, na co zostają wydane otrzymane pieniądze, więc można je przeznaczyć, na co tylko się chce. Kwota raty jest wolna od podatku dochodowego, a więc państwo nie zabiera części należnych seniorowi pieniędzy. Osoby w zaawansowanym wieku, które nie mają komu zapisać w spadku swojego domu lub mieszkania, nie muszą martwić się, że lokal zniszczeje lub zostanie zdewastowany po ich śmierci. Rozwiązanie wydaje się być korzystne także dla tych, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mają siły angażować się w sprzedaż dotychczasowego lokalu i kupna mniejszego po to, żeby zdobyte ze sprzedaży pieniądze przeznaczyć na poprawę jakości życia. Cała procedura może trwać kilka miesięcy, gdyż najpierw trzeba zdobyć pieniądze na zakup mniejszego lokalu aby móc gdzie zamieszkać, gdy dotychczasowy zostanie sprzedany. Problem ten nie istnieje, gdy starsza osoba zdecyduje się na odwróconą hipotekę.

Jest jednak druga strona medalu. Zakładając, że bank wypłacać będzie maksymalną comiesięczną kwotę, w najlepszym razie suma otrzymanych pieniędzy wynosi zaledwie około czterdziestu procent wartości danego domu lub mieszkania. Reszta pieniędzy zostaje w banku, bo przy tak niskiej miesięcznej racie nie starczy czasu, aby całość kwoty wypłacić do śmierci kredytobiorcy. Przy obecnym staniem prawnym pojawia się ryzyko, że przy wycenie nieruchomości (konieczna jest do określenia wysokości miesięcznej raty kredytu) przez rzeczoznawcę współpracującego z bankiem dojdzie do zaniżenia wartości lokalu a tym samym do zaniżenia wysokości raty. Nie bez znaczenia jest także wymóg dbania o lokal i utrzymywanie go w standardzie nie niższym niż w dniu podpisywania umowy. Może to być duże obciążenie dla osób, które czas i wszystkie środki finansowe, nawet te zdobyte w ramach kredytu, poświęcają na poratowanie zdrowia. Decydując się na odwróconą hipotekę trzeba być świadomym, że oddaje się w obce ręce dorobek całego życia, a niekiedy spuściznę po przodkach.