Praca magisterska o odwróconym kredycie hipotecznym

Skoro w Polsce odwrócony kredyt hipoteczny to stosunkowo nowy produkt finansowy, warto to wykorzystać, nawet wtedy, kiedy nie jest się udziałowcem lub właścicielem banku. Nowa oferta kredytowa może być analizowana i opisywana biorąc pod uwagę właściwie każdy jej aspekt. Nic dziwnego, że odwrócona hipoteka jest tak często i chętnie wybiera na temat pracy licencjackiej lub magisterskiej. Mnogość i świeżość tematów z nią związanych pomaga napisać pracę ciekawą i z „nie oklepanej” dziedziny. Zanim zdecydujemy się zająć konkretnym aspektem tego produktu finansowego, warto sprawdzić,jakie tematy z nim związane są popularne oraz jakie źródła informacji są dostępne. Jak w przypadku każdej pracy dyplomowej, wybór tematu należy skonsultować z promotorem, który oceni go pod względem merytorycznym.

W internecie znaleźć można wiele tematów prac dyplomowych dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego. Piszący magisterkę analizują go pod względem opłacalności dla banku lub dla seniora, porównują z podobnymi produktami obecnymi na rynkach finansowych w innych krajach czy próbują przewidzieć jego powodzenie na rynku polskim, na przykład w oparciu o doświadczenie kredytodawców i kredytobiorców z Zachodu.

Wiele prac magisterskich o kredycie hipotecznym to analiza ryzyka podejmowanego przez staruszków lub zestawienie wszystkich plusów i minusów tego typu kredytu. Porównuje się nie tylko produkty polskie i zagraniczne ale także tylko polskie, oferowane przez banki i inne instytucje finansowe, w tym fundusze hipoteczne funkcjonujące w Polsce. Równie dobrze można porównywać ustawy obowiązujące w innych krajach i w Polsce albo dwa rodzaje kredytu: ten, w którym bank przejmuje prawnie lokal dopiero po śmierci właściciela (model kredytowy) i ten, w którym bank staje się właścicielem lokalu w momencie podpisania umowy z kredytobiorcą (model sprzedażowy). Wszak różnym ludziom opłaca się jeden lub drugi rodzaj kredytu. Analiza porównawcza dotyczyć może także odwróconej hipoteki w przypadku domu i w przypadku mieszkania. Rozpisać można się również na temat wpływu wielkości i standardu lokalu mieszkaniowego oraz wieku seniora na wysokość przyznanej miesięcznej raty kredytu.