Odwrócona hipoteka nie tylko dla seniorów

Zwykło się mówić, że odwrócony kredyt hipoteczny przeznaczony jest dla ludzi na emeryturze. Tymczasem do programu równie dobrze mogą przystąpić osoby młodsze. Ponieważ pomysł udzielania tego typu kredytu młodym ludziom jest nowym rozwiązaniem trudno znaleźć instytucję finansową zainteresowaną tego typu transakcjami. Jednak po wejściu w życie odpowiedniej ustawy polskie prawo będzie dawało taką możliwość, a więc ten, komu zależy na takim kredycie, prędzej czy później powinien znaleźć instytucję finansową, która będzie chętna podpisać z nim umowę.

Na tego typu kredyt decydują się ludzie młodzi nastawieni na karierę zawodową, którzy nie zamierzają mieć dzieci, a tym samym przyszłych spadkobierców swojej nieruchomości. Bywa też tak, że raty odwróconego kredytu hipotecznego lub odwróconej hipoteki służą do spłaty zwykłego kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty, żeby młodzi mogli cieszyć się własnymi czterema kątami. To także rozwiązanie dla tych, którzy zabezpieczyli los swoich dzieci i nie mają już komu zapisać w spadku nieruchomości.

Ponieważ przed podpisaniem umowy z klientem bank dokonuje wyceny nieruchomości i na tej podstawie ustala wysokość miesięcznej raty kredytu, nie należy się dziwić, że w przypadku młodego kredytobiorcy rata nie jest zbyt wysoka, a na pewno o wiele niższa niż w przypadku umowy choćby z osiemdziesięcioparolatkiem. Bierze się to z faktu, że ustalona kwota dzielona jest na prognozowaną ilość lat, a później miesięcy życia kredytobiorcy. Skoro jest on w sile wieku i ma przed sobą, przynajmniej hipotetycznie, wiele lat życia, kwota przeznaczona do wypłaty musi starczyć na długo, a tymsamym być stosunkowo niska.

To, w jakiej instytucji finansowej starać się o przyznanie odwróconego kredytu hipotecznego lub odwróconej hipoteki, w przypadku ludzi w sile wieku jest z jednej strony trudne, z drugiej łatwe. Trudne, bo jak było to wspomniane wyżej, oferty tego typu przeznaczone dla nie emerytów to rzadkość. Łatwe, bo w przeciwieństwie do starszych ludzi, młodzi bardziej znają się na kruczkach prawnych i wiedzą z kim skonsultować warunki umowy kredytowej. Dzięki temu są bardziej świadomi wszystkich korzyści i ewentualnych strat związanych z zaciągnięciem kredytu.