Odwrócona hipoteka a prawo

O odwróconym kredycie hipotecznym i odwróconej hipotece mówi się w Polsce od kilku lat. Tyle samo czasu rząd zapowiada opracowanie ustawy regulującej udzielanie tego typu produktów finansowych. Chociaż odwrócony kredyt hipoteczny za granicą funkcjonuje niekiedy właśnie bez odpowiedniej ustawy, lepiej byłoby dla polskich kredytobiorców gdyby jednak taka ustawa w Polsce istniała i obowiązywała.

 Odpowiednie przepisy potrzebne są zarówno w przypadku wariantu sprzedażowego jak i wariantu kredytowego. Jeżeli chodzi o odwróconą hipotekę przepisy Kodeksy Cywilnego są wystarczające do podpisania umowy kredytowej, jednak nie chronią w pełni interesów obydwóch stron. Co więcej, dotychczasowe rozwiązanie prawne nie nakłada na instytucje finansowe obowiązku posiadania odpowiedniej licencji. Stosując przepisy Kodeksu Cywilnego odwróconą hipotekę mogą oferować tylko fundusze hipoteczne. Banki nie mają do tego uprawnień.

 Odwrócony kredyt hipoteczny nie może być udzielany na podstawie Kodeksu Cywilnego, a więc w praktyce nie ma go jeszcze na polskim rynku finansowym. Niedawno w sejmie ruszyły prace nad poselskim projektem ustawy, która ma regulować wszystkie kwestie dotyczącego tego produktu finansowego. Na razie znane są tylko ogólne założenia, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w końcowej wersji projektu. Trzeba również pamiętać, że od przygotowania ustawy do jej przegłosowania w sejmie, podpisania przez prezydenta i wejścia w życie daleka droga i jeszcze trochę czasu minie zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać.

Niemniej jednak warto już teraz przyjrzeć się głównym założeniom ustawy. Wynika z nich jasno, że ustawodawca chce w sposób szczególny chronić interesy kredytobiorców. Po pierwsze więc instytucje finansowe będą musiały spełniać wymogi kapitałowe i podlegać kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Ich obowiązkiem będzie rzetelne informowanie kredytobiorcy o wszystkich skutkach wzięcia kredytu i przysługujących mu praw już po podpisaniu umowy.

Projekt ustawy wskazuje, kto może ubiegać się o odwrócony kredyt hipoteczny, a więc jakiego rodzaju prawo własności nieruchomości ma być respektowane przez instytucje finansowe. W projekcie wymienione są instytucje mogące udzielać kredyt.