Kto może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny?

Tak, jak w przypadku większości, jeżeli nie wszystkich, kredytów oferowanych obecnie przez banki, kredyt hipoteczny „dla seniorów” kierowany jest do określonej grupy osób. Żeby ubiegać się o jego przyznanie, obojętnie w którym z dwóch możliwych wariantów, trzeba spełniać wszystkie określone warunki. Jest ich kilka.

Nie bez przyczyny w powyższej nazwie kredytu pojawił się cudzysłów, bowiem projekt ustawy nie przewiduje ograniczeń wiekowych starających się o kredyt osób. W praktyce oznacza to, że tego typu pożyczkę mogą wziąć zarówno świeżo upieczeni emeryci, jak i staruszkowie w bardziej zaawansowanym wieku, a także ci, którzy dopiero przejdą na emeryturę za kilka, a nawet kilkanaście lat. Innymi słowy, odwrócony kredyt hipoteczny jest nie tylko dla seniorów, ale także dla wszystkich tych, którzy spełniają pozostałe warunki przyznania kredytu.

Ponieważ w zamian za otrzymane od banku pieniądze kredytobiorca zrzeka się praw do posiadanej nieruchomości, musi być jej właścicielem, zapisanym w księdze wieczystej lub innym dokumencie potwierdzającym posiadanie domu lub mieszkania. Z dniem wejścia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, instytucje finansowe będą zobowiązane do respektowania prawa własności nieruchomości, prawa własności ułamkowej części nieruchomości (wtedy po śmierci kredytobiorcy bank staje się właścicielem tylko części nieruchomości, a nie całości), prawa użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań).

To nie wszystko. Umowę z bankiem lub inną instytucją finansową może podpisać osoba, która zobowiąże się do skrupulatnego wypełniania obowiązków dotyczących stanu nieruchomości. Między innymi chodzi tu o systematyczne płacenie podatków i ubezpieczenia. Dodatkowo przez cały okres umowy, a więc aż do śmierci, trzeba dbać o stan techniczny nieruchomości. Nie może on ulegać zmianie na gorsze. W praktyce warunek ten może okazać się najtrudniejszy do spełnienia dla osób starych, schorowanych, które nie mają siły na organizowanie i przeprowadzanie remontu albo uzyskane z banku pieniądze przeznaczają na bieżące wydatki i nie mają oszczędności, które mogliby przeznaczyć na polepszenie stanu technicznego nieruchomości.