Funkcjonowanie za granicą

Obecnie w Polsce funkcjonuje odwrócony kredyt hipoteczny w wariancie dożywotniej renty hipotecznej. Jest to tak zwany model sprzedażowy hipoteki. Podlega on przepisom kodeksu cywilnego. Przepisy te mogą stosować jednak tylko firmy finansowe, banki nie. To sprawia, że konkurencja na rynku tego typu usług właściwie nie istnieje. Oczywiście tracą na tym potencjalni klienci. Brak regulacji prawnych dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego w drugim wariancie, w którym bank wpisany jest do księgi wieczystej jako właściciel danej nieruchomości dopiero po śmierci poprzedniego właściciela. Zapowiadany już od kilku lat, dalej nie jest dostępny dla polskich emerytów. A przecież przy opracowaniu odpowiednich przepisów można byłoby skorzystać z bogatego doświadczenia innych krajów, kredytodawców i kredytodawców.

Takie porównanie rynku finansowego w Polsce i innych krajach to ciekawy temat magisterki o kredycie hipotecznym. Omawianie i analizowanie różnic i podobieństw daje naprawdę szerokie pole do popisu.

Największym na świecie rynkiem finansowym oferującym odwróconą hipotekę, i to w obydwu wariantach, jest Wielka Brytania. Również w Australii, Irlandii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych kredyty tego rodzaju stanowią sporą część rynku finansowego.

W większości krajów instytucjami, które mogą oferować taki produkt finansowy są banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowe lub specjalnie utworzone do tego firmy. Minimalny wiek kredytobiorcy jest różny w różnych krajach. Co ciekawe, podobnie jak w Polsce, w Niemczech i na Węgrzech nie istnieją precyzyjne przepisy regulujące udzielanie odwróconego kredytu hipotecznego i chroniące tym samym interesy kredytobiorców. Najlepiej opracowane pod tym względem przepisy obowiązują w USA. W krajach, w których obowiązuje odpowiednia ustawa, rynek rent hipotecznych jest ściśle kontrolowany a oferujące go instytucje muszą posiadać odpowiednie zezwolenie.

Odwrócony kredyt hipoteczny nie jest dostępny w Niemczech, gdzie był tak mało popularny, że został wycofany już kilka lat temu. Podobnie jak w Polsce istnieje tam tylko renta dożywocia. Kredyt ten jest mało popularny również we Francji, gdzie oferuje go tylko jeden bank, i w Austrii.