Najlepsze fundusze hipoteczne w Polsce

Dopóki w życie nie wejdą odpowiednie regulacje prawne określające rodzaj instytucji finansowych, które mogą sprzedawać odwrócone kredyty hipoteczne, fundusze hipoteczne nie będą miały praktycznie żadnej konkurencji poza własnymi szeregami. Obecnie są bowiem jedynymi instytucjami, które w świetle prawa mogą oferować odwróconą hipotekę. I korzystają z tego w stu procentach.

Co to jest fundusz hipoteczny? To instytucja finansowa wpisana do Krakowego Rejestru Sądowego, której oferta skierowana jest specjalnie dla seniorów i dotyczy odwróconej hipoteki. Instytucja ta działa w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, jednak nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przeważnie jest to spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fundusze hipoteczne funkcjonują na polskim rynku dopiero od kilku lat. W naszym kraju jest ich tylko kilka, wśród nich na rynku usług finansowych dwa wiodą prym. Oznacza to, że łatwiej porównać pozczególne oferty tak, żeby się w nich nie pogubić. Lepiej przecież przeanalizować pięć czy sześć umów niż paredziesiąt, co będzie miało miejsce, gdy do walki o klienta przystapią banki.

Między funduszami panuje duża walka o klienta. Wystarczy wejść na stronę internetową danego funduszu, aby od razu wyświetliła się informacja o przyznanych certyfikatach i nagrodach. Ich zdobycie nie powinno być jednak żadnym doradcą w sprawie. Aby zachęcić do podpisania umowy, fundusze oferują dodatkowe pakiety gwarantujące pomoc w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w czasie choroby. W ramach umowy dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Wszystko po to, żeby klient wybrał ten a nie inny fundusz hipoteczny.

Chociaż fundusze kuszą atrakcyjnością swoich ofert, podobnie jak w przypadku banków trzeba być bardzo czujnym. Tak naprawdę niezależnie od tego, z jaką instytucją finansową podpisujemy umowę, odwrócona hipoteka ma swoje plusy i minusy. Mogą one nieznacznie się róźnić podczas analizy umów z poszczególnymi funduszami, niemniej jednak zawsze będą. Nasza decyzja powinna być uzaleźniona od tego, czy przeważają korzyści, czy też straty płynące z odwróconej hipoteki. Najlepiej szukać funduszu, który w pełni i pod każdym względem zabezpiecza interesy seniora.